موضوعات = پژوهشی
تعداد مقالات: 57
51. بررسی رابطه نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و طرد اجتماعی گروه‌ها در کلانشهر اصفهان

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-32

اکرم حمیدیان؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ ابراهیم انصاری


53. عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و شاغل شهر قم

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-153

مجید کفاشی؛ سمیه سرآبادانی


54. موانع ادغام اجتماعی نوجوانان افغانستانی در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-124

ناهید سنقری؛ حسین فکر آزاد؛ معصومه معارف وند


55. مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سازه عزت نفس در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-99

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ آرزو موسوی


56. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-70

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری


57. بررسی علل پیدایش فرصت‌طلبی و رابطه‌ی آن با نظام اخلاقی جوانان (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

مریم داستانی؛ غلامعباس توسلی؛ سیدعلی هاشمیان فر