تماس با ما

آدرس دفتر نشریه : همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی -  دفتر نشریه پژوهشهای جامعه شناسی معاصر

تلفن : 38380945-081  (آقای بیک محمدی)   (ساعات پاسخگویی: 10-12 شنبه تا چهارشنبه)  

 

آدرس ایمیل :     csr@basu.ac.ir 


CAPTCHA Image