درباره نشریه

دوفصلنامه: «پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر»

Two Quarterly Journal: Contemporary Sociological Research (CSR)


عنوان نشریه:                                                                                     پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر

آوانگاری عنوان نشریه:                                                                       Pizhūhishhā-yi jāmi̒ah/shināsī-i mu̒āṣir

عنوان انگلیسی نشریه:                                                                        Contemporary Sociological Research 

عنوان کوتاه نشریه (مخفف):                                                                CSR

صاحب امتیاز و ناشر:                                                                           دانشگاه بوعلی‌سینا            

مدیرمسئول:                                                                                       علی‌محمد قدسی

سردبیر:                                                                                             اسدالله نقدی            

شمارۀ مجوز ارشاد:                                                                             22488           

شمارۀ شاپای چاپی (P. ISSN):                                                          2476-6305   

شمارۀ شاپای الکترونیکی (E. ISSN):                                                 2476-5643 

شناسه‌گر دیجیتالی:                                                                            DOI: 10.22084/CSR

کد نشریه در وزارت علوم:                                                                   ...             

زبان نشریه:                                                                                       فارسی (با مقالۀ مبسوط انگلیسی ۱۵۰۰ کلمه‌ای)

موضوع نشریه:                                                                                  جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی معاصر ایران        

آغاز انتشار:                                                                                        اسفندماه 1392

نوع اعتبار:                                                                                         علمی        

توالی انتشار:                                                                                      دوفصلنامه       

موعد انتشار:                                                                                      آخر فصل مربوطه (شهریورماه و اسفندماه)    

نوع یا انواع مقالات قابل انتشار در نشریه:                                            پژوهشی (Research)       

رتبه در وزارت علوم:                                                                           رتبۀ ب

شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):                 Q2             

ضریب تأثیر (Impact Factor):                                                        271/.         

نوع داوری:                                                                                         دوسو ناشناس (حداقل ۲ داور)  

بازۀ زمان داوری:                                                                                 بین ۲ تا ۴ ماه 

نوع انتشار:                                                                                         چاپی و الکترونیکی            

نوع دسترسی:                                                                                    دسترسی باز - رایگان تمام متن (OA)

ضوابط اخلاق نشر:                                                                              تابع قوانین COPE

قوانین و حق نشر مقالات:                                                                    CC BY-NC 4.0 DEED

هزینۀ بررسی و انتشار:                                                                        600هزارتومان، براساس مصوبۀ آیین‌نامۀ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و فناوری          

نوع مشابهت‌یاب بررسی سرقت علمی و ادبی:                                       مشابه‌یاب متون علمی همیاب شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب)          

نوع شناسه‌گر دیجیتال:                                                                       DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات از شرکت مِدار) و  DOR  (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات از ISC)         

انجمن همکار نشریه:                                                                          ...    

محل نشر:                                                                                          همدان / ایران 

وب‌سایت نشریه:                                                                               /https://csr.basu.ac.ir

ایمیل نشریه:                                                                                      csr@basu.ac.ir


جهت اطلاع بیشتر از موارد درج شده در جدول، به بخش‌های مربوطه در صفحات ایستا در صفحۀ اصلی نشریه رجوع کنید.


هم‌چنین در صورت داشتن هرگونه سؤال، به بخش پرسش‌های متداول نشریه مراجعه کنید.