اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 910
تعداد پذیرش 88
تعداد عدم پذیرش 553
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 419

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 110
تعداد مشاهده مقاله 1303473
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 116899
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 212 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 402 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 153 روز
درصد پذیرش 10 %