اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1057
تعداد پذیرش 114
تعداد عدم پذیرش 620
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 464

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 136
تعداد مشاهده مقاله 1322219
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 141511
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 214 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 402 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 145 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 140 روز
درصد پذیرش 11 %