اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1012
تعداد پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش 605
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 454

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 122
تعداد مشاهده مقاله 1316876
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134435
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 214 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 392 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 145 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 145 روز
درصد پذیرش 10 %