اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 871
تعداد پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش 524
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 400

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 116665
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 109511
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 68 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 213 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 398 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 163 روز
درصد پذیرش 9 %