اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 974
تعداد پذیرش 99
تعداد عدم پذیرش 594
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 448

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 1312578
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 129716
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 218 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 390 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 146 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 146 روز
درصد پذیرش 10 %