اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1289
تعداد پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش 763
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 515

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 201
تعداد مشاهده مقاله 1375726
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 184381
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 232 روز
متوسط زمان داوری 53 روز
متوسط زمان پذیرش 399 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 175 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 14 %