اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1125
تعداد پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش 661
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 480

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 158
تعداد مشاهده مقاله 1330745
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 151618
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 208 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 371 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 153 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 12 %