توالی انتشار                    

دوفصلنامه
نوع داوری

دوسو ناشناس

زبان نشریه     فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار   چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی    رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار   دارد
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398) ب
ضریب تاثیر نشریه سال 1397 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  Q1
ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) 0.480


 

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند

 

پژوهشگران گرامی توجه فرمایند که حداقل یکی از نویسندگان (نویسنده مسئول) عضو هیات علمی باشد. نشریه پژوهشهای جامعه شناسی معاصر در برابر مقاله های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود. لازم به ذکر است اسامی نویسندگان به ترتیبی که در نسخه اولیه ارسال شده است تا زمان چاپ بدین صورت خواهد بود و به هیج عنوان قابل تغییر (حذف نویسنده یا اضافه نمودن نویسنده دیگر و یا تغییر ترتیب) نمی‌باشد.

هنگام ارسال مقاله دقت داشته باشید که دو فایل جداگانه یک فایل اصلی مقاله بودن نام نویسندگان و یک فایل مشخصات نویسندگان در سامانه بارگذاری نمایید.

همراه با فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان حتما باید (فرم تعهد)  و (فرم تعارض منافع) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری نمایید.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400 

ابر واژگان