دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399 
3. تحلیل داده‌بنیاد فرآیند شکل‌گیری خیانت زناشویی

صفحه 51-72

10.22084/csr.2021.19452.1660

غلامرضا تاج بخش؛ محمدرضا حسینی؛ مریم محمد میرزایی


6. مطالعه پیامدهای بیکاری روی زندگی روزمره جوانان شهرکرمانشاه

صفحه 147-183

10.22084/csr.2021.22579.1852

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدرضا کارگر شورکی؛ راضیه میری


10. تبیین پدیدارشناختی انگیزه‌های خرید کالاهای سوپرمارکتی در ایران

صفحه 277-307

10.22084/csr.2021.22797.1868

میلاد بخشی؛ کامبیز حیدرزاده؛ میراحمد امیرشاهی؛ روح الله زابلی