دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و طرد اجتماعی گروه‌ها در کلانشهر اصفهان

صفحه 1-32

اکرم حمیدیان؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ ابراهیم انصاری


تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی

صفحه 33-60

صمد رسول زاده اقدم؛ صمد عدلی پور؛ سیدمحمد میرمحمدتبار؛ سیمین افشار