کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-70

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری


3. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد جوانان (شهر قائم‌شهر)

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-139

کوروش غلامی کوتنایی؛ یدالله قربان نژاد شهرودی


4. روش‌های تربیتی پدران در خانواده‌های ایرانی از نگاه جوانان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 153-173

اسدالله نقدی