کلیدواژه‌ها = اعتبار
تعداد مقالات: 2
1. تدوین و سنجش‌پذیری مقیاس مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساخت‌یابی گیدنز

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-160

10.22084/csr.2018.14206.1357

وجیهه جلائیان بخشنده؛ وحید قاسمی؛ محمدتقی ایمان


2. تهیه‌ی ابزار مسئولیت اجتماعی کارکنان و برآورد پایایی و روایی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-116

بهمن سعیدی پور؛ گلمراد مرادی