نویسنده = سراجی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. سواد فناورانه دانش‌آموزان و دبیران: تحلیلی بر تفاوت دو نسل

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-52

فرهاد سراجی؛ سمیه خاوری