مطالعه کیفی فرایند نقش‌آفرینی تلگرام بر روابط عاطفی زوجین 40-15 سال شهر بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش شبکه اجتماعی بر روابط عاطفی زوجین 40-15 ساله شهر بروجرد در استان لرستان با استفاده از طرح کیفی و به روش داده بنیاد انجام‌شده است. داده یا جامعه موردمطالعه این پژوهش افراد متأهل 40-15 ساله شهرستان بروجرد استفاده‌کننده از شبکه تلگرام هستند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه به‌عمل‌آمده با 31 نفر از زوجین مورد تحلیل قرار گرفت. براساس بیان مدل نتایج نشان داد که: متغیرهای زمینه­ای سن، جنس، تحصیلات، شغل، مدت ازدواج، تعداد فرزندان و ...، اعتیاد به تلگرام میزان، نوع، استمرار، ازدواج سنتی، اختلاف سنی زیاد با همسر، ازدواج زودهنگام، خواستگاری سنتی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی، در تأیید این مفاهیم به‌عنوان بستر حاکم منظور راهبردهای اتخاذشده از سوی زوجین در رابطه با تلگرام است؛ که افراد در اثر کمبودهای زندگی خود و همچنین جذابیتهای تلگرام، به عضویت این شبکه درآمده و سپس تحت شرایطی همچون اعتیاد به تلگرام، پایبندی به هنجارها، ا ازدواج سنتی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی اقدام به شکستن هنجارهای زناشویی در فضای آزادانه تلگرام می­نماید. در نتیجه زوجین پس از مدتی دچار تنش در رابطه عاطفی میان خود و همسرش می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of Telegram's role-playing process (On the emotional relationships of couples aged 15-15 in Boroujerd)

نویسندگان [English]

  • Karamollah Javanmard 1
  • Narges Khoskalam 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of social network on emotional relationships between couples aged 15-40 in Boroujerd city in Lorestan province using a qualitative plan and data method of the foundation. Data or the community studied in this study are married people aged 15-15 in Boroujerd who use the Telegram network. Using targeted sampling to achieve theoretical saturation, the interview with 31 couples was analyzed. Based on the model expression, the results showed that: the variables in terms of age, gender, education, job, duration of marriage, number of children, etc., addiction to telegram rate, type, continuity, traditional marriage, high age difference with spouse, marriage Early on, traditional courtship and socioeconomic status, in confirmation of these concepts as the dominant context, refer to the strategies adopted by the couple in relation to the telegram. Due to the shortcomings of their lives as well as the attractiveness of Telegram, people became members of this network and then, under conditions such as Telegram addiction, adherence to norms, traditional marriage, and socio-economic status, they broke the marital norms in Telegram's free space. As a result, after a while, couples experience tension in the emotional relationship between themselves and their spouse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telegram social network
  • emotional relationship of couples
  • foundation data
اسکافی­نوغانی، مریم، ترکمان، فرح؛ ساروخانی، باقر. (1394). «اثر شبکه­های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد»، علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی، سال دوازدهم. شماره 1، 250-225.
اسلامی، مروارید. (1391ب). بررسی شبکه­های اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی. نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب­های اجتماعی نوپدید.
التمن، ایروین. (1382). محیط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام. ترجمه، علی نمازیان. تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
باستانی، سوسن، گلزاری، محمود، روشنی، شهره. (1389). «طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی». بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 3، 20-1.
باومن، زیگموند. (1384). عشق سیال. ترجمه، عرفان ثابتی. تهران: نشر ققنوس.
بودریار، ژان. (1392). جامعه مصرفی. ترجمه، پیروز ایزدی. تهران: نشرثالث.
تامپسون، جان بروکشایر. (1380). نظریه اجتماعی رسانه­ها. ترجمه، مسعود اوحدی. تهران: نشر سروش.
چلبی، مسعود. (1385). جامعه­شناسی نظم، تشریح تحلیل نظری نظم اجتماعی. تهران: نشر نی.
دادگران، سید محمد. (1390). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: فیروزه.
رابرتسون، یان. (1377). درآمدی بر جامعه با تأکید بر نظریه­های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی. ترجمه، حسین بهروان، مشهد: به­نشر.
رحیمی، محمد، شکربیگی، عالیه، ساروخانی، باقر، حضرتی­صومعه، زهرا. (1396). «بررسی جامعه‌شناختی رابطه شبکه­های اجتماعی و تغییرات جاری در خانواده­ها»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، سال پنجم، شماره 8، 169-145.
روزنامه دنیای اقتصاد (1396). ویژگی­های یک رابطه عاطفی سالم چیست؟. 25 خرداد. شماره 4070.
ساندرز، کریستوف. (1382). «استفاده از اینترنت، افسردگی و انزوای اجتماعی کودکان». فرهنگ و پژوهش، شماره 128، 109
ستوده، هدایت­الله. (1388). روانشناسی اجتماعی. تهران: نشرآوای نور.
شرام، ویلبر. (1381). پیشتازان علم ارتباطات. ترجمه: غلامرضا آذری و زهرا آذری. تهران: رسا.
شعبانی، سعید. (1392). بررسی میزان طلاق عاطفی و عوامل جامعه­شناختی مرتبط با آن (موردمطالعه: افراد متأهل شهر همدان). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
شکربیگی، عالیه. (1396). «بررسی جامعه­شناختی رابطه مصرف شبکه­های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در زندگی زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهران». جامعه­شناسی ایران، دوره هجدهم، شماره 2، 127-95.
شیری، طهمورث، رحمانی، الناز. (1394). «تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین و تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده (موردمطالعه: منطقه 1 شهر تهران)». مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره 1، 111-99.
صدقی­جلال، آزاده؛ فتحی، سروش، صدقی­جلال، هما. (1394). تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی زوجین. اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده. اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
طالب­پور، اکبر.( 1396). «ررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی با تاکید بر همسر آزاری در مناطق استان اردبیل». دوفصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، سال ششم ، شماره 11، 125-154.
طلایی­پلنگرد، منظر. (1394). بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر طلاق عاطفی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر اهواز). پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
عبدالکریمی، بیژن. (1392). تأملاتی پیرامون حملات سایبری به اسطوره فوتبال. آنلاین. http://www.mosalas.ir.
عرب­انصاری، مهدی؛ رمضانی، حسن و صالحی، مهدی (1393). «بررسی نقش شبکه­های اجتماعی و ماهواره­ای در فروپاشی بنیان خانواده». مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، دوره سی­ویکم، شماره 9، 159-136.
فقیهی، علی­نقی. (1392). «نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه­های دینی». تربیت اسلامی. سال هشتم، شماره 17، 101-75.
کفاشی، مجید. (1388). «بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش­های خانوادگی». پژوهش علوم اجتماعی. سال دوم، شماره 3، 78-57.
کوچکی، محبوبه، شیری، طهمورث و مظفری، افسانه. (1395). «مقایسه میزان مهارت­های ارتباطی زوجین در شبکه­های اجتماعی و تأثیر آن در رضایت از زندگی زناشویی (موردمطالعه: شهروندان منطقه 5 تهران)». روزنامه­نگاری الکترونیک، سال اول، شماره 2، 119-98.
کوزر، لوئیس. (1382). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی. ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
کوئن، بروس. (1391). مبانی جامعه­شناسی. ترجمه، غلامعباس توسلی و رضا فاضل. تهران: نشر سمت.
کاستلز، مانوئل. (1397). شبکه‌های خشم و امید، چاپ پنجم، ترجمه مجتبی قلی‌پور، تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه­شناسی. ترجمه، حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
محمدی­جو، امیر. (1392). «نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز». مطالعات رسانه­ای، سال هشتم، شماره 22، 30-19.
محمدی­سیف، معصومه؛ محمدی­سیف، قاسم و نریمانی، سعید. (1393). «آسیب‌­های اعتیاد به اینترنت در خانواده و انواع آن». رسانه و خانواده، شماره 10 و 11، 106-51.
معمار، ثریا؛ عدلی­پور، صمد، خاکسار، فائزه. (1391). «شبکه­های اجتماعی مجازی و بحران هویت». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره 4، 176-155.
وبستر، فرانک. (1380). نظریه­های جامعه اطلاعاتی. ترجمه: اسماعیل قدیمی، تهران: قصیده­سرا.
ویندال، سون. (1385). کاربرد نظریه­های ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان. تهران، مرکز مطالعات تحقیقات و رسانه­ها.
یاسمی، محسن. (1394). بررسی رابطه استفاده از اینترنت با ارزش­های نهاد خانواده (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور ایوان غرب). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد بندرعباس.
یزدانی، عباس( 1392).عوامل اقتصادی و اجتماعی  موثر بر طلاق عاطفی در شهرکردستان، دو فصلنامه پژوهش های  جامعه شناسی معاصر، سال ششم ، شماره 5، پائیز و زمستان  1393.همدان،  دانشگاه بوعلی
یعقوبی، الهام. (1396). نقش فضای مجازی در طلاق عاطفی از دیدگاه فقه و حقوق. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد سبزوار.
Adamson, D. (2017). The Dangers of Social Media on Marriage and Family.Online. www.ncu.edu.
Affonso, B. (1999). Is the Internet Affecting the Social Skills of Your Children?. Reno: Nevada University.
www.clomedia.com.
Boyd, D. (2007). Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life. MacArthur foundation series on digital learning–Youth, identity, and digital media volume, Cambridge: MA. MIT. 119-142.
Boyd, D.; Ellison, N. (2010). Social network sites: definition, history, and scholarship. IEEE Engineering Management Review. 3(38). 16-31.
Ellison, N. B.; Lampe, C.; Steinfield, C. (2009). Feature Social network sites and society: current trends and future possibilities. Interactions. 16(1). 6-9.
Feather, J. (2000). The Information Society: A Study of Continuity and Change. Chicago: Library Association Pub.
Fischer, C. S. (1975).Toward a subctural Theory of Urbanism.American Jornal of Sociology. 80(6).1319-1341.
Hampton, K.; Wellman, B. (2003). Neighboring in Neville: How the Internet supports community and social capital in a wired suburb. City and Community. 2(4). 277-311.
Kim, K. H.; Yun, H. (2008). Cying for me, Cying for us: Relational dialectics in a Korean social network site. Computer Mediated Communication. 13(1). 298-318.
Marks, S. R. (1989). Toward a systems theory of marital quality, marriage and the family. 51(1). 15-26.
Matthew, M.H.;et al. (2013).Facebook and Romantic Relationships: Intimacy and Couple Satisfaction Associated with Online Social Network Use. Cyberpsychology, Behavior,and Social Networking.16(1).8-13.
Pempek, T.A.; Yermolayeva, Y.A.; Calvert, S.L. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Applied Developmental Psychology. 30(3). 227-238.
Piercy, D. (2000). Student psychological well-being and the internet. Online. http://dtp.epsp.net.
Potter, W. J. (2005). Media Literacy. London: Sage
Potter, W. J. (2010). The state of media literacy. Broadcasting & Electronic Media. 54(4). 675-696.
Riesman, D. (2001). The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character.New Haven: Yale University.
Sylvester, D.; McGlynn, A. (2010). The digital divide, political participation, and place. SocSci Comput Rev. 28(1). 64-74.
Thevenin, B.; Mihailidis, P. (2012). The Re-Politicization of Media Literacy Education. Media Literacy Education. 4(1). 61-69.
Walther, J.B.; Parks, M.R. (2002). Cues filtered out, cues filtered. In: Handbook of interpersonal communication. Thousand Oaks: Sage.
Westbrook, N. (2011). Media Literacy Pedagogy: Critical and New/Twenty-First-Century Literacies Instruction. E-Learning and Digital Media. 8(2). 154-164.