تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاه های دانشجویی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22084/csr.2019.20279.1723

چکیده

برخی دانشجویان، ضمن تحصیل در دانشگاه، زندگی جمعی و گروهی را نیز در خوابگاه­های دانشجویی تجربه می­کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاه­های دانشجویی و با روش پدیدارشناسی صورت گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 24 نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده­ها از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه‌ها تا زمان اشباع ادامه یافتند و با روش کولایزی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که سکونت در خوابگاه برای دانشجویان دختر، فرصت­ها و مشکلات متعددی به همراه دارد. استقلال، افزایش صبر و توان تحمل مشکلات، یادگیری مدیریت مالی، تقویت روحیه قدرشناسی نسبت به خانواده، آشنایی با فرهنگ­ها و آداب و رسوم مختلف، یادگیری و تقویت مهارت­های مختلف، افزایش نظم و مسئولیت­پذیری و تقویت بعد معنوی و عمل به باور­های دینی از مهم‌ترین فرصت­هایی بودند که سکونت در خوابگاه برای دانشجویان به ارمغان آورده بود. در کنار این فرصت­ها، احساس غربت و دلتنگی، فشار­های روانی ناشی از هم اتاق شدن با افراد نامناسب، کیفیت پایین غذای سلف، کاهش کیفیت درس خواندن و بهم خوردن نظم خواب از برجسته­ترین مشکلاتی بودند که دانشجویان به آن اشاره کردند؛ بنابراین بر مبنای این یافته­ها، خوابگاه­های دانشجویی می­توانند مراکز آموزشی و فرهنگی مؤثری برای شکوفایی دانشجویان باشند و موجبات رشد فردی و اجتماعی آن‌ها را فراهم نمایند؛ اما سکونت در خوابگاه­ها، در کنار جنبه­های مثبت، مشکلاتی نیز به همراه دارد که ضرورت برنامه­ریزی­های دقیق­تر و سرمایه­گذاری­های بیشتر مسئولین را برای بهبود وضعیت خوابگاه­­ها نمایان می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female University Students' Experiences of University Dorms: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Abbas Rahmati 1
  • Fahimeh Zeraat Herfeh 2
  • Farahnaz Alipour 3
  • Fatemeh Karbakhsh Zadeh 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 M.A. Clinical Psychology, Department of Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Studying at university, some students get a chance to experience and explore group life through the medium of dormitories. This paper studies female university students' experiences of university dorms using a phenomenological method. 24 students residing in female dormitories of Shahid Bahonar University of Kerman were selected through purposeful sampling. Data were collected through semi-structured interviews. Interviews were continued until saturation was achieved. Colaizzi method was used to analyze data. Findings showed that living in dorms entails challenges and opportunities at the same time. Learning to be independent, resilient, to have financial management, increased appreciation of family, as well as getting to know about different cultures and walks of life, various skills, order and responsibility plus, enhanced spiritual and religious beliefs. On the other hand, however, homesickness, mental pressures resulting from sharing a room with the wrong person, low quality canteen food, declined school performance and dysregulated sleeping hours were among the downside of living in dorms. Accordingly, college dorms can potentially serve as an educational and cultural spot to help college students actualize, as well as enhance, individual and social potentialities. However there are downsides to living in college dorms too. By precisely planning to take advantage of these potential points of strength and taking precautions for the weaknesses, one can hope for an improvement in the situation of college dorms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiences
  • Dormitory
  • female university students
  • Qualitative Study