تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاه های دانشجویی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

برخی دانشجویان، ضمن تحصیل در دانشگاه، زندگی جمعی و گروهی را نیز در خوابگاه­های دانشجویی تجربه می­کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاه­های دانشجویی و با روش پدیدارشناسی صورت گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 24 نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده­ها از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شد. مصاحبه‌ها تا زمان اشباع ادامه یافتند و با روش کولایزی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که سکونت در خوابگاه برای دانشجویان دختر، فرصت­ها و مشکلات متعددی به همراه دارد. استقلال، افزایش صبر و توان تحمل مشکلات، یادگیری مدیریت مالی، تقویت روحیه قدرشناسی نسبت به خانواده، آشنایی با فرهنگ­ها و آداب و رسوم مختلف، یادگیری و تقویت مهارت­های مختلف، افزایش نظم و مسئولیت­پذیری و تقویت بعد معنوی و عمل به باور­های دینی از مهم‌ترین فرصت­هایی بودند که سکونت در خوابگاه برای دانشجویان به ارمغان آورده بود. در کنار این فرصت­ها، احساس غربت و دلتنگی، فشار­های روانی ناشی از هم اتاق شدن با افراد نامناسب، کیفیت پایین غذای سلف، کاهش کیفیت درس خواندن و بهم خوردن نظم خواب از برجسته­ترین مشکلاتی بودند که دانشجویان به آن اشاره کردند؛ بنابراین بر مبنای این یافته­ها، خوابگاه­های دانشجویی می­توانند مراکز آموزشی و فرهنگی مؤثری برای شکوفایی دانشجویان باشند و موجبات رشد فردی و اجتماعی آن‌ها را فراهم نمایند؛ اما سکونت در خوابگاه­ها، در کنار جنبه­های مثبت، مشکلاتی نیز به همراه دارد که ضرورت برنامه­ریزی­های دقیق­تر و سرمایه­گذاری­های بیشتر مسئولین را برای بهبود وضعیت خوابگاه­­ها نمایان می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female University Students' Experiences of University Dorms: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Abbas Rahmati 1
  • Fahimeh Zeraat Herfeh 2
  • Farahnaz Alipour 3
  • Fatemeh Karbakhsh Zadeh 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 M.A. Clinical Psychology, Department of Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Studying at university, some students get a chance to experience and explore group life through the medium of dormitories. This paper studies female university students' experiences of university dorms using a phenomenological method. 24 students residing in female dormitories of Shahid Bahonar University of Kerman were selected through purposeful sampling. Data were collected through semi-structured interviews. Interviews were continued until saturation was achieved. Colaizzi method was used to analyze data. Findings showed that living in dorms entails challenges and opportunities at the same time. Learning to be independent, resilient, to have financial management, increased appreciation of family, as well as getting to know about different cultures and walks of life, various skills, order and responsibility plus, enhanced spiritual and religious beliefs. On the other hand, however, homesickness, mental pressures resulting from sharing a room with the wrong person, low quality canteen food, declined school performance and dysregulated sleeping hours were among the downside of living in dorms. Accordingly, college dorms can potentially serve as an educational and cultural spot to help college students actualize, as well as enhance, individual and social potentialities. However there are downsides to living in college dorms too. By precisely planning to take advantage of these potential points of strength and taking precautions for the weaknesses, one can hope for an improvement in the situation of college dorms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiences
  • Dormitory
  • female university students
  • Qualitative Study
ادیب، یوسف، فتحی آذر، اسکندر و دستوری، رامین. (1396). «تبیین تجربه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز»، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6(1)، 35-48.
پروین، ستار؛ کلانتری، عبدالحسین و داودی، مریم. (1393). «عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتار­های پرخطر و آسیب­های اجتماعی (با رویکرد مقایسه­ای بین خوابگاه خودگردان و دولتی)»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 26، 170-151.
پورسینا، محمد؛ زهراکار، کیانوش؛ کیامنش، علیرضا و محسن‌زاده، فرشاد. (1397). مدل مفهومی عوامل روانی- اجتماعی زمینه­ساز ارتکاب جرم، ارائه یک مطالعه داده بنیاد. دو فصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، 7(13)، 151-181.
تاج­بخش، غلامرضا و ریاحی، سجاد. (1392). «بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آن‌ها»، جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، 5(2)، 61-90.
حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان فر، علی و بلوردی، زهیر مصطفی. (1394). «تجربه سالمندی و چالش‌های هویت نقشی سالمندان: یک پژوهش کیفی»، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 4(3)، 350-339.
فلاحی خشکناب، مسعود؛ رسولی، پریسا؛ نصیری، الهه و رهنما، مژگان. (1392). «بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی»، مجله پژوهش پرستاری، 8(3)، 18-26. 
مثنوی، عطااله؛ سام آرام، عزت‌الله؛ حسینی، سید احمد؛ آقابخشی، حبیب‌الله؛ فروغان، مهشید؛ صدرالسادات، سید جلال و رهگذر، مهدی. (1384). «نگرش دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد رفتار­های انحرافی در خوابگاه­ها- تهران 1384»، مجله توانبخشی، 6(4)، 20-25.
محمدپور، احمد. (1393). «بستر­ها پیامد­ها و سازگاری زنان مطلقه­ی شهر تهران (یک مطالعه پدیدارشناسانه)»، فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 4(1)، 135-172.
محمدپور، محمد. (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
مرادخانی، همایون؛ سبزه­ای، محمدتقی و اکرمی یوسفیان، وحید. (1396). «عقلانیت مدرسه و نظام شهروندی: آن مطالعه موردی دبیرستان­های پسرانه شهرستان دلفان»، دو فصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، 6(11)، 103-120.
میرزائی، حسین؛ میرزائی، مجتبی و فتحی، لاله. (1397). «بررسی ارتباط بین ابعاد دینداری و سرمایه روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)»، دو فصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، 7(12)، 21-1.
Allen, M., Donohue, W. A., Griffin, A., Ryan, D., Turner, M. M. M. (2003). “Comparing the influence of parents and peers on the choice to use drugs: A meta-analytic summary of the literature”. Criminal Justice and Behavior, 30(2), 163-186.
Alvesson, M. (2010). Interpreting interviews. Sage.
Bernard, H. R. (2017). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Rowman & Littlefield.
Brooks, J. H., DuBois, D. L. (1995). “Individual and environmental predictors of adjustment during the first year of college”. Journal of College student development, 36(4), 347-360.
Dyson, R., & Renk, K. (2006). Freshmen adaptation to university life: Depressive symptoms, stress, and coping. Journal of clinical psychology, 62(10), 1231-1244.
Erikson, K.T. (1976). Everything in its path: Destruction of community in the Buffalo Creek flood. New York: Simon & Schuster.
Ersig, A. L., & Williams, J. K. (2018). Student and Parent Perspectives on Severe Food Allergies at College. Journal of Pediatric Health Care, 32(5), 445-454.
Fisher, S., & Hood, B. (1987). “The stress of the transition to university: A longitudinal study of psychological disturbance, absent‐mindedness and vulnerability to homesickness”. British journal of psychology78(4), 425-441.
Margolis, G. (1981). “Moving away: Perspectives on counseling anxious freshmen”. Adolescence, 16(63), 633.
Marschall-Lévesque, S., Castellanos-Ryan, N., Vitaro, F., & Séguin, J. R. (2014). “Moderators of the association between peer and target adolescent substance use”. Addictive behaviors, 39(1), 48-70.
Newland, J., & Furnham, A. (1999). “Perceived availability of social support”. Personality and Individual Differences, 27(4), 659-663.
Potter, J., Hepburn, A. (2005). “Qualitative interviews in psychology: Problems and possibilities”. Qualitative research in Psychology, 2(4), 281-307.
Tognoli, J. (2003). “Leaving home: Homesickness, place attachment, and transition among residential college students”. Journal of College Student Psychotherapy, 18(1), 35-48.
Tognoli, J., & Young, J. (1994). Adjustment and adaptation among World War II evacuees to loss of and disruption to home. Power by design, Oklahoma City, OK: Environmental Design Research Association, 103-106.
Zhao, S., & Yiyue, G. (2018). “The effects of mother's education on college student's depression level: The role of family function”. Psychiatry research, 269, 108-114.