بکارگیری روش ترکیبی جهت سنجش پیامدهای ورود تکنولوژی و صنعت به مناطق کردنشین جنوب آذربایجان غربی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دکترای جامعه‌شناسی توسعه‌ی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای ورود تکنولوژی و صنعت به مناطق کردنشین ایران است. روش­های گردآوری اطلاعات، ترکیبی از گروه­محوری، مصاحبه­ی عمیق، تاریخ شفاهی و پرســشنامه بوده است و شیوه­های نمونه­گیری، ترکیبی از نمونه­گیری نظری، هدفمند و احتمالی می­باشد. نوع طرح، ترکیبی متوالی-تبیینی بوده و روش گردآوری داده­ها ترکیب میان روشی می­باشد. حالا بر اساس روش نظریه­­ی زمینه­ای مدلی برای ترسیم پیامدهای ورود تکنولوژی به جامعه­ی سنتی ارائه شد که مفهوم اساسی آن «توسعه­ی سقط» است. بستر ورود تکنولوژی به جامعه­ی سنتی کردستان به عواملی از قبیل توجه بخش خصوصی و تعاونی به صنعت و ایجاد بنگاه­های زودبازده برمی­گردد. شرایط تعاملی شامل دو بعد بی­اطلاعی- بی­تفاوتی و اقبال - پذیرش می­باشد. ابعاد پیامدی آن شامل ارزش­های مدرن، ارزش­های توسعه­گرایانه، ارزش­های عقلانی، ارزش­های برابری­طلبانه، ارزش­های اخلاقی و ارزش­های سنتی می­باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لوجستیک بیانگر این است که احتمال پذیرش تغییرات ارزشی- هنجاری در نظام کارخانه­ای بیشتر است. یافته­های مدل دوم تحلیل رگرسیون لوجستیک حاکی است که تفاوت در جنسیت، موجب تفاوت در احتمال پذیرش تغییرات ارزشی- هنجاری است. نکته­ی قابل توجه در مدل سوم آن است که خواستگاه مکانی، نمی­تواند به تنهایی عاملی تأثیرگذار بر ایجاد تغییرات ارزشی- هنجاری به شمار رود؛ چرا که در مدل سوم با کنترل سایر ویژگی­های جمعیتی- اجتماعی تفاوت نظام کارخانه­ای و غیرکارخانه­ای از نظر احتمال پذیرش تغییرات ارزشی از بین رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences associated with entry of technology to Kurdish populated areas of Southern Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ttavakkol 1
  • Jalil Sahabi 2
چکیده [English]

This study attempts to identify the ways in which technology and industry have brought about  consequences in Kurdish-populated areas. The aim is, also, to determine whether any difference of attitude can be discerned among those who work in industrial and non-industrial sectors. A combination of methods such as group-centrism, focus group, deep interview, oral history, and questionnaire have been used for data-gathering phase; sampling strategy has been based on theoretical, proposed, and eventual sampling. The project type, then, can be referred to as combinative continuous-explanatory project and data gathering method as combinative inter-methodic. Based on grounded theory approach, a model have been offered for depicting the consequences associated with entry of technology to a traditional society, its core concept is " abort development" or "disordered development". This core concept includes all major concepts, categories, and sub-categories of study. Private and Cooperation sectors' tendency to industry and establishing quick impact economic institutes are among contextual factors affecting technology entry to this traditional society. An interactive circumstance includes two dimentions: unawareness-indifference and reception-acception. Its consequential dimensions include modern values, development-seeking values, rational values, equalitarian values, ethical values, and traditional values. The results of logistic regression analysis indicate that the probability of accepting value-norm related changes is higher in factory system. Findings of second model of logistic analysis model suggests that gender produces variance in probability patterns of value-norm change acceptance. An interesting point in the third model is that source place, on its own, cannot be considered an important factor in fostering value-norm changes, because with other demographic-social attributes being controlled, no difference can be detected between factory and non-factory systems, in terms of probability of value change acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abort development
  • technology
  • traditional society
  • modern and traditional worth
  • Southern Azerbaijan Province