کلیدواژه‌ها = امنیت مالی و امنیت گروهی
تعداد مقالات: 1
1. مرور نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره‌ی امنیت اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-207

10.22084/csr.2020.21727.1807

سیدحسین سراج زاده؛ فرشاد محمدی؛ مریم جامه شورانی