کلیدواژه‌ها = زندگی خانوادگی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جامعه‌شناختی تهدیدات و فرصت‌های شیفت‌کاری در کادر درمان متأهل بیمارستان‌های شهر تهران

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-228

سمیرا حسمه؛ اصغر محمدی؛ اسماعیل جهانبخش