کلیدواژه‌ها = شرم بیرونی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر دین‌داری بر تجربه احساس شرم و حیای شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-101

محمدرضا سمیعیان؛ شاپور بهیان؛ مسعود کیانپور