نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عناصر سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-153

10.22084/csr.2019.16331.1476

فرهاد پاکنیا؛ جواد محمودی کرمجوان