نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در فاصله زمانی 1392- 1370 در استان کردستان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-122

10.22084/csr.2016.1648

جلیل سحابی؛ جمیل مفاخری باشماق؛ شریف سلطانیان؛ رفیق شاپری؛ هاشم آقابیگ پوری