راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و ارسال مقاله

سیستم ارسال مقاله، برای دریافت مقالات کاربران، امکان بررسی وضعیت مقاله در هر زمان، اصلاح و تغییر مقاله توسط کاربران و نیز برقراری ارتباط موثر بین کارشناس نشریه و نگارنده، برای هر مقاله، طراحی شده است. این سیستم همه‌ی مراحل ثبت مشخصات نگارنده، ثبت مشخصات مقاله، بررسی پرونده مقاله، اعلام وضعیت مقاله و و اعلام نظر در مورد هر مقاله را در نظر گرفته است.

 

 

1- مقاله­ های ارسالی نباید بیش از 20 صفحه­ یA4 تایپ شده­ ی 23 سطری باشد.

2- ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

  • مقاله تایپ شده با قلم B zar 13 برنامه word 2013 و مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما ارسال شود.

  • مقدمه : شامل تعریف ، موضوع ، طرح مسأله و بیان اهداف.

  • بررسی پیشینه: موضوع و چهارچوب نظری و طرح پرسش­ها/ یا فرضیات تحقیق.

  • روش­ شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده­ها.

  • ارائه­ ی یافته ­ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن­ها.

  •     خلاصه و نتیجه ­گیری.

  • یادداشت­ها و پیوست­ها (در صورت لزوم).

  • فهرست منابع فارسی و انگلیسی.

  • خلاصه ­ای از سوابق و علایق آموزشی و پژوهشی نویسنده/ نام دانشگاه یا موسسه وابسته/ نشانی الکترونیکی.

  • چکیده­ ی انگلیسی همراه با کلیدواژه‌ها در پایان مقاله.

3- شیوه ­ی ارجاع و استناد

ارجاع در متن مقاله

پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

ارجاع در پایان مقاله

فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر به شرح زیر تنظیم گردد.

کتاب

تألیف: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: موسسه انتشاراتی.

ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: مؤسسه­ی انتشاراتی (متن ترجمه شده)

مقاله

مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله» عنوان مجله، دوره، شماره: شماره­ی صفحات مقاله.

مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین­کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه) «عنوان مقاله» عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه­ی انتشاراتی، شماره صفحات مقاله.

منابع اینترنتی

نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

4- شرایط پذیرش مقالات

مقاله متناسب با سیاست پژوهش‌های جامعه­شناسی معاصر باشد.

مقاله­ی ارسالی برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.

مقالات رسیده توسط داوران مجله که به وسیله هیأت معین می‌شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیأت تحریریه مجله پژوهش‌های جامعه­شناسی معاصر است.

پس از دریافت و بررسی، نتیجه­ی داوری، نتیجه داوری و ارزیابی مقاله، به اطلاع نویسنده/ نویسندگان محترم خواهد رسید.

هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی) آزاد است.

مقاله­های ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

فصلنامه از پذیرش مقالاتی که بر اساس معیارهای ذکر شده تنظیم نشده باشد، معذور است.

5- قدردانی

در صورت لزوم، تشکر و قدردانی از موسسات و افرادی که با حمایت مادی یا علمی در انجام تحقیق مشارکت داشته­ اند، در انتهای آورده شود. در صورت وجود قرارداد پژوهشی با دستگاه­ های اجرایی ذکر شماره قرارداد ضروری است.