کلیدواژه‌ها = عقلانیت
تعداد مقالات: 1
1. عقلانیت و تأکید بر زبان در نظام فلسفی هابرماس و رورتی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-102

علی حسینی؛ زهرا رفیع نژاد