نویسنده = مرادی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-151

خسرو رشید؛ آزاده مرادی