نویسنده = میکائیلی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین فضاهای بی‌دفاع شهری با خشونت‌های شهری(مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-154

رضاعلی محسنی؛ جعفر میکائیلی؛ اکبر طالب پور