تعداد مقالات: 90
51. عقلانیت و تأکید بر زبان در نظام فلسفی هابرماس و رورتی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-102

علی حسینی؛ زهرا رفیع نژاد


52. تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-122

مجید فولادیان؛ سید ضیاء هاشمی؛ محمود تیموری


53. تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاه های دانشجویی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-97

عباس رحمتی؛ فهیمه زراعت حرفه؛ فرحناز علیپور؛ فاطمه کاربخش زاده


54. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد جوانان (شهر قائم‌شهر)

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-139

کوروش غلامی کوتنایی؛ یدالله قربان نژاد شهرودی


55. ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله‌ی اتابک (خوب‌بخت)

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-141

سلیمان پاک سرشت؛ رایحه رضائی


56. تهیه‌ی ابزار مسئولیت اجتماعی کارکنان و برآورد پایایی و روایی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-116

بهمن سعیدی پور؛ گلمراد مرادی


57. موانع ادغام اجتماعی نوجوانان افغانستانی در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-124

ناهید سنقری؛ حسین فکر آزاد؛ معصومه معارف وند


58. مروری تحلیلی بر تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه پیر بوردیو

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-143

فاطمه گلابی؛ علی بوداقی؛ پروین علی پور


59. نگرش اجتماعی نسبت به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-127

فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور


60. فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در فاصله زمانی 1392- 1370 در استان کردستان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-122

جلیل سحابی؛ جمیل مفاخری باشماق؛ شریف سلطانیان؛ رفیق شاپری؛ هاشم آقابیگ پوری


62. بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

فاطمه مدیری؛ محمدصادق مهدوی


63. عقلانیت مدرسه و نظام شهروندی آن: مطالعه موردی دبیرستان‌های پسرانه شهرستان دلفان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-120

همایون مرادخانی؛ محمد تقی سبزه ای؛ وحید اکرمی


64. بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر اهداء عضو و بافت پس از مرگ مغزی (مطالعه موردی: شهروندان یزد)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-134

اکبر زارع شاه آبادی؛ زینب شاکیان؛ لیلی بنیاد


67. بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-168

موسی طیبی نیا


68. ترس از قربانی‌شدن و قبض فضای عمومی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-163

مهدی مالمیر


69. تحلیل عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر تعهد اجتماعی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-151

محمد مبارکی؛ غلامرضا عظیمی؛ سیاوش فاطمی نیا


70. عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و شاغل شهر قم

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-153

مجید کفاشی؛ سمیه سرآبادانی


71. تحلیل رابطه بین نشاط اجتماعی و گرایش به اعتیاد (در بین جوانان 30-18 ساله شهر یزد)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-174

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد مبارکی؛ الهه فردوسی زاده نائینی


72. مطالعه سیاست‌زدگی مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-158

فاروق امین مظفر؛ شهریار امیری میاندواب؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم


73. بررسی نقش سرمایه فرهنگی – اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-143

رحمت اله امیراحمدی؛ مهرداد نوابخش؛ حبیب الله زنجانی


74. تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین فضاهای بی‌دفاع شهری با خشونت‌های شهری(مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-154

رضاعلی محسنی؛ جعفر میکائیلی؛ اکبر طالب پور


75. تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-151

خسرو رشید؛ آزاده مرادی