دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازخوانی جامعه شناسی تاریخیِ روایت شریعتی از تشیع در دوران صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22084/csr.2022.24518.1983

سیدجواد میری منیق


مطالعه عوامل مؤثر گرایش به خرافات در بین شهروندان: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1388 الی 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22084/csr.2022.24441.1976

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ اصغر وثوقی اصل؛ زهرا حسن زاده


عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/csr.2022.23568.2046

فلورا اکبری؛ منوچهر پهلوان؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


انسان آزمایشگاهی و مخدوش‌سازی خانواده ژنتیکی با تکیه بر نگاه چالشی فوکویاما به فن‌آوری زیستی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/csr.2022.24488.1981

زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی


تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری فرهنگ فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/csr.2022.25196.2026

سید صمد بهشتی؛ محمد نوریان نجف آبادی


بررسی جامعه شناختی رضایت شغلی به عنوان عامل توسعه سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.25908.2084

کوروش غلامی کوتنایی


بررسی جامعه‌شناختی خاص‌گرایی فرهنگی در بین شهروندان همدانی و ارائه مدل نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.25528.2053

علی حجازی فر؛ منصور حقیقتیان؛ اصغر محمدی


تاریخ در قاب عکس (گفتمان‌کاوی عکس‌های خانوادگی شهر کرمانشاه از قاجار تا انقلاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.25530.2050

مژگان عموزاده؛ جلیل کریمی


فراتحلیل عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش به جراحی زیبایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.25467.2042

معصومه طالبی دلیر؛ علی یعقوبی چوبری


بررسی نقش امید شغلی و بهزیستی معنوی - اجتماعی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.24439.1975

مرضیه ساعی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


مطالعة نسلی تغییرات ارزشی در ایران (تحلیل ثانویة داده‌های موج 4 و 7 پیمایش ارزش‌های جهانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.24682.1996

حامد شیری


مک‌دونالیزه شدن و نظام سلامت: مطالعه تاثیر اصول چهارگانه مک‌دونالیزه شدن بر نظام سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.25843.2075

سعید سلطانی


بررسی تاثیر جامعه پذیری خانواده و مصرف رسانه برگرایش به خرافات در افراد 15 تا 65 ساله شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/csr.2022.23008.1878

محبوبه برند؛ حامد بخشی؛ مهدی کرمانی؛ مسعود ایمانیان


پدیدارشناسی هویت مردانه در مراکز زیبایی:از برساخت هویت تا هژمونی مدواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22084/csr.2022.25721.2066

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر