تعداد مقالات: 90
1. جنسیت و سلامتی: بررسی نقش جنسیت درتفاوت های سطوح سلامت

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-29

حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ جعفر شهام فر؛ بهمن عبدی


4. بررسی علل پیدایش فرصت‌طلبی و رابطه‌ی آن با نظام اخلاقی جوانان (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

مریم داستانی؛ غلامعباس توسلی؛ سیدعلی هاشمیان فر


5. بررسی رابطه نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و طرد اجتماعی گروه‌ها در کلانشهر اصفهان

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-32

اکرم حمیدیان؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ ابراهیم انصاری


6. گردشگری، سفر خاطره‌انگیز و ابعاد نظام شخصیت

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

ملیحه شیانی؛ الهام عرب پور


8. نگاهی جامعه‌شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر با تکیه بر آرا بوردیو

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-29

مرضیه زارع؛ زهرا رهبرنیا


9. رسانه، درونی‌سازی هنجارها و تصور از بدن: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-27

محمدامین کنعانی؛ فاطمه رزاقی


10. تهیدستان شهری (نگاهی تاریخی و جمعیت‌شناختی به حاشیه‌نشینی در کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-26

جلیل کریمی؛ وکیل احمدی؛ بیتا حامد


11. بررسی ارتباط بین ابعاد دینداری و سرمایه روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

حسین میرزائی؛ مجتبی میرزائی؛ لاله فتحی


13. نگرش سیاسی و ارتباط آن با دینداری و طبقه اجتماعی در بین مردم شهر رشت

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

ندا یکتاپرست راسته کناری؛ هادی نوری؛ محمدرضا غلامی


15. پژوهشی در باب دینداری و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرج)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-46

بیژن زارع؛ مجید روهنده


19. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-52

غلامرضا خوش فر؛ مصطفی باقریان جلودار؛ شهربانو میرزاخانی؛ فاطمه جندقی میرمحله


20. مطالعه جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: زنان منطقه چهار شهری تهران)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-54

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی


21. اقدام پژوهی مشارکتی: زمینه‌ساز کنش ارتباطی در حوزه‌های عمومی‌

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-60

زهرا ماهر؛ علی ربانی


22. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر تبلیغات سایت‌های اینترنتی بر رفتار اقتصادی کاربران

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-64

ذبیح الله صدفی؛ علیرضا محسنی تبریزی


23. سواد فناورانه دانش‌آموزان و دبیران: تحلیلی بر تفاوت دو نسل

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-52

فرهاد سراجی؛ سمیه خاوری


24. تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-60

صمد رسول زاده اقدم؛ صمد عدلی پور؛ سیدمحمد میرمحمدتبار؛ سیمین افشار


25. بررسی برخی عوامل مؤثر بر کنش‌های فردگرایانه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-52

علی حسین حسین زاده؛ زینب محمودی؛ ایمان ممبینی