جنسیت و سلامتی: بررسی نقش جنسیت درتفاوت های سطوح سلامت

دوره 3، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 1-29

حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ جعفر شهام فر؛ بهمن عبدی


بررسی علل پیدایش فرصت‌طلبی و رابطه‌ی آن با نظام اخلاقی جوانان (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 5، آذر 1393، صفحه 1-24

مریم داستانی؛ غلامعباس توسلی؛ سیدعلی هاشمیان فر


بررسی رابطه نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و طرد اجتماعی گروه‌ها در کلانشهر اصفهان

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 1-32

اکرم حمیدیان؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ ابراهیم انصاری


گردشگری، سفر خاطره‌انگیز و ابعاد نظام شخصیت

دوره 4، شماره 7، آذر 1394، صفحه 1-27

ملیحه شیانی؛ الهام عرب پور


نگرش سیاسی و ارتباط آن با دینداری و طبقه اجتماعی در بین مردم شهر رشت

دوره 8، شماره 14، شهریور 1398، صفحه 1-26

10.22084/csr.2019.14191.1353

ندا یکتاپرست راسته کناری؛ هادی نوری؛ محمدرضا غلامی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 14، شهریور 1398، صفحه 27-52

10.22084/csr.2020.12339.1228

غلامرضا خوش فر؛ مصطفی باقریان جلودار؛ شهربانو میرزاخانی؛ فاطمه جندقی میرمحله