موضوعات = پژوهشی
تعداد مقالات: 57
26. زنان و مهاجرت به شهر همدان، تعیین‌کننده‌ها و پیامدهای آن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-83

نصیبه اسماعیلی؛ حسین محمودیان


27. بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

فاطمه مدیری؛ محمدصادق مهدوی


29. نگاهی جامعه‌شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر با تکیه بر آرا بوردیو

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-29

مرضیه زارع؛ زهرا رهبرنیا


30. سواد فناورانه دانش‌آموزان و دبیران: تحلیلی بر تفاوت دو نسل

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-52

فرهاد سراجی؛ سمیه خاوری


32. بررسی تأثیر سکونت‌گاه‌‌های غیررسمی ‌بر احساس امنیت اجتماعی «مطالعه موردی: یحیی آباد آران و بیدگل»

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-89

اکرم ملکیان؛ اسماعیل عبداللهی؛ مریم یار محمد توسکی


33. تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین فضاهای بی‌دفاع شهری با خشونت‌های شهری(مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-154

رضاعلی محسنی؛ جعفر میکائیلی؛ اکبر طالب پور


35. بررسی نقش سرمایه فرهنگی – اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-143

رحمت اله امیراحمدی؛ مهرداد نوابخش؛ حبیب الله زنجانی


36. فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در فاصله زمانی 1392- 1370 در استان کردستان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-122

جلیل سحابی؛ جمیل مفاخری باشماق؛ شریف سلطانیان؛ رفیق شاپری؛ هاشم آقابیگ پوری


37. بررسی تأثیر بیگانگی از کار، انزوای اجتماعی و رفتارهای انحرافی بر اخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-97

علی حسین حسین زاده؛ سید عبدالحسین نبوی؛ سیده منا فاضلی پور


39. پژوهشی در باب دینداری و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرج)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-46

بیژن زارع؛ مجید روهنده


40. مطالعه جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: زنان منطقه چهار شهری تهران)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-54

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی


41. مطالعه سیاست‌زدگی مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-158

فاروق امین مظفر؛ شهریار امیری میاندواب؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم


42. نگرش اجتماعی نسبت به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-127

فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور


45. گردشگری، سفر خاطره‌انگیز و ابعاد نظام شخصیت

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

ملیحه شیانی؛ الهام عرب پور


46. تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-60

صمد رسول زاده اقدم؛ صمد عدلی پور؛ سیدمحمد میرمحمدتبار؛ سیمین افشار


47. تحلیل رابطه بین نشاط اجتماعی و گرایش به اعتیاد (در بین جوانان 30-18 ساله شهر یزد)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-174

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد مبارکی؛ الهه فردوسی زاده نائینی


48. مروری تحلیلی بر تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه پیر بوردیو

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-143

فاطمه گلابی؛ علی بوداقی؛ پروین علی پور


49. انزوا و سلامت: بررسی ارتباط میان انزوای‌ اجتماعی و سلامت‌ روان شهروندان‌ 18+ سال تهرانی با عطف توجه به نقش میانجیگرانه‌ی حمایت‌ اجتماعی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-116

عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امامعلی زاده