موضوعات = پژوهشی
تعداد مقالات: 60
1. مرور نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره‌ی امنیت اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399

10.22084/csr.2020.21727.1807

سیدحسین سراج زاده؛ فرشاد محمدی؛ مریم جامه شورانی


2. بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب الگوهای غذایی شهروندان تهرانی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399

10.22084/csr.2020.21678.1802

محمد مهاجری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه


4. مصرف‌گرایی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن در بین جوانان شهر تهران

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-59

10.22084/csr.2018.12504.1237

محمدرضا حسینی؛ منوچهر علی نژاد؛ محمد پیری نژاد


6. سنجش و مقایسه سرمایه اجتماعی در گونه‌های متفاوت محلات شهری (نمونه موردی: محله سلطان میر احمد و فین کاشان)

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-89

10.22084/csr.2019.14664.1384

مونا لقمان؛ زهرا سادات سعیده زرابادی؛ مصطفی بهزادفر


7. مدل مفهومی عوامل روانی- اجتماعی زمینه‌ساز ارتکاب جرم، ارائه‌یک مطالعه داده بنیاد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-181

10.22084/csr.2018.16060.1465

محمد پورسینا؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده


9. تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-122

10.22084/csr.2019.16478.1491

مجید فولادیان؛ سید ضیاء هاشمی؛ محمود تیموری


12. بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر اهداء عضو و بافت پس از مرگ مغزی (مطالعه موردی: شهروندان یزد)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-134

10.22084/csr.2018.12685.1254

اکبر زارع شاه آبادی؛ زینب شاکیان؛ لیلی بنیاد


14. نسبت امر اجتماعی و امر طبیعی؛ همزیستی یا تقابل

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-194

10.22084/csr.2017.14042.1341

سامان یوسف وند


16. عقلانیت و تأکید بر زبان در نظام فلسفی هابرماس و رورتی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-102

10.22084/csr.2018.12660.1248

علی حسینی؛ زهرا رفیع نژاد


17. تدوین و سنجش‌پذیری مقیاس مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساخت‌یابی گیدنز

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-160

10.22084/csr.2018.14206.1357

وجیهه جلائیان بخشنده؛ وحید قاسمی؛ محمدتقی ایمان


19. عقلانیت مدرسه و نظام شهروندی آن: مطالعه موردی دبیرستان‌های پسرانه شهرستان دلفان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-120

10.22084/csr.2017.13453.1299

همایون مرادخانی؛ محمد تقی سبزه ای؛ وحید اکرمی


21. خدمات‌رسانی و کیفیت زندگی جانبازان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-175

10.22084/csr.2018.13551.1308

سیاوش قلی پور؛ علی اصغر نظری؛ محسن قلی پور


22. تهیدستان شهری (نگاهی تاریخی و جمعیت‌شناختی به حاشیه‌نشینی در کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-26

10.22084/csr.2017.11457.1172

جلیل کریمی؛ وکیل احمدی؛ بیتا حامد


24. پرسه‌زنان هراز: علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-74

10.22084/csr.2017.12711.1256

نجمه خانی هنجنی؛ هومن الوندی؛ علی باقی نصر آبادی


25. بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

10.22084/csr.2017.12141.1211

فاطمه مدیری؛ محمدصادق مهدوی