موضوعات = پژوهشی
تعداد مقالات: 64
1. سنجش رابطه‌ی بین مشارکت در ورزش همگانی و کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند شهر تهران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-209

10.22084/csr.2021.22621.1857

ستاره آزادی؛ سید سعید آقایی؛ بهرام قدیمی


2. تحلیل جامعه‌شناختی سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-241

10.22084/csr.2021.22658.1859

افشار کبیری؛ سعید سلطانی بهرام


3. تبیین پدیدارشناختی انگیزه‌های خرید کالاهای سوپرمارکتی در ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 277-307

10.22084/csr.2021.22797.1868

میلاد بخشی؛ کامبیز حیدرزاده؛ میراحمد امیرشاهی؛ روح الله زابلی


4. نقش و جایگاه جهانی‌شدن در توسعه اجتماعی شهرصنعتی اراک

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 309-334

10.22084/csr.2021.22861.1873

فرهاد امام جمعه؛ حمیدرضا سلیمانی؛ معصومه مطلق


6. بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب الگوهای غذایی شهروندان تهرانی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-160

10.22084/csr.2020.21678.1802

محمد مهاجری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه


7. مرور نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره‌ی امنیت اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-207

10.22084/csr.2020.21727.1807

سیدحسین سراج زاده؛ فرشاد محمدی؛ مریم جامه شورانی


9. مصرف‌گرایی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن در بین جوانان شهر تهران

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-59

10.22084/csr.2018.12504.1237

محمدرضا حسینی؛ منوچهر علی نژاد؛ محمد پیری نژاد


10. سنجش و مقایسه سرمایه اجتماعی در گونه‌های متفاوت محلات شهری (نمونه موردی: محله سلطان میر احمد و فین کاشان)

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-89

10.22084/csr.2019.14664.1384

مونا لقمان؛ زهرا سادات سعیده زرابادی؛ مصطفی بهزادفر


11. تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-122

10.22084/csr.2019.16478.1491

مجید فولادیان؛ سید ضیاء هاشمی؛ محمود تیموری


13. مدل مفهومی عوامل روانی- اجتماعی زمینه‌ساز ارتکاب جرم، ارائه‌یک مطالعه داده بنیاد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-181

10.22084/csr.2018.16060.1465

محمد پورسینا؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده


18. عقلانیت و تأکید بر زبان در نظام فلسفی هابرماس و رورتی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-102

10.22084/csr.2018.12660.1248

علی حسینی؛ زهرا رفیع نژاد


19. بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر اهداء عضو و بافت پس از مرگ مغزی (مطالعه موردی: شهروندان یزد)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-134

10.22084/csr.2018.12685.1254

اکبر زارع شاه آبادی؛ زینب شاکیان؛ لیلی بنیاد


20. تدوین و سنجش‌پذیری مقیاس مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساخت‌یابی گیدنز

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-160

10.22084/csr.2018.14206.1357

وجیهه جلائیان بخشنده؛ وحید قاسمی؛ محمدتقی ایمان


21. نسبت امر اجتماعی و امر طبیعی؛ همزیستی یا تقابل

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-194

10.22084/csr.2017.14042.1341

سامان یوسف وند


22. تهیدستان شهری (نگاهی تاریخی و جمعیت‌شناختی به حاشیه‌نشینی در کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-26

10.22084/csr.2017.11457.1172

جلیل کریمی؛ وکیل احمدی؛ بیتا حامد


24. پرسه‌زنان هراز: علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-74

10.22084/csr.2017.12711.1256

نجمه خانی هنجنی؛ هومن الوندی؛ علی باقی نصر آبادی