کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. مرور نظام‌مند و فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره‌ی امنیت اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-207

10.22084/csr.2020.21727.1807

سیدحسین سراج زاده؛ فرشاد محمدی؛ مریم جامه شورانی


2. مطالعه جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: زنان منطقه چهار شهری تهران)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-54

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی