کلیدواژه‌ها = ادغام اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و طرد اجتماعی گروه‌ها در کلانشهر اصفهان

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-32

اکرم حمیدیان؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ ابراهیم انصاری


2. موانع ادغام اجتماعی نوجوانان افغانستانی در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-124

ناهید سنقری؛ حسین فکر آزاد؛ معصومه معارف وند