کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش سرمایه فرهنگی – اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-143

رحمت اله امیراحمدی؛ مهرداد نوابخش؛ حبیب الله زنجانی


2. ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله‌ی اتابک (خوب‌بخت)

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-141

سلیمان پاک سرشت؛ رایحه رضائی