کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات ساخت اجتماعی بازار تهران

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-113

مژگان حسینی قمی


2. ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله‌ی اتابک (خوب‌بخت)

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-141

سلیمان پاک سرشت؛ رایحه رضائی