کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل رابطه بین نشاط اجتماعی و گرایش به اعتیاد (در بین جوانان 30-18 ساله شهر یزد)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-174

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد مبارکی؛ الهه فردوسی زاده نائینی


2. مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سازه عزت نفس در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-99

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ آرزو موسوی


3. روش‌های تربیتی پدران در خانواده‌های ایرانی از نگاه جوانان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 153-173

اسدالله نقدی