کلیدواژه‌ها = جنسیت
تفسیر و تبیین جامعه‌شناختی نشانه‌های زنانگی در بازتولید بدن زنان شهر اصفهان

دوره 8، شماره 14، شهریور 1398، صفحه 311-345

10.22084/csr.2019.18995.1631

نفیسه چینی؛ سید علی هاشمیان فر؛ حنانه محمدی کنگرانی


جنسیت و سلامتی: بررسی نقش جنسیت درتفاوت های سطوح سلامت

دوره 3، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 1-29

حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ جعفر شهام فر؛ بهمن عبدی