کلیدواژه‌ها = درونی‌سازی ‌هنجارهای فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. رسانه، درونی‌سازی هنجارها و تصور از بدن: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-27

محمدامین کنعانی؛ فاطمه رزاقی