کلیدواژه‌ها = هنر پست مدرن
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی جامعه‌شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر با تکیه بر آرا بوردیو

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-29

مرضیه زارع؛ زهرا رهبرنیا