نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نگرش سیاسی و ارتباط آن با دینداری و طبقه اجتماعی در بین مردم شهر رشت

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22084/csr.2019.14191.1353

ندا یکتاپرست راسته کناری؛ هادی نوری؛ محمدرضا غلامی