نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین پیشران‌های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-141

10.22084/csr.2020.20013.1706

یوسف محمدی فر؛ محمد رسول الماسی فرد