نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل داده‌بنیاد فرآیند شکل‌گیری خیانت زناشویی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 51-72

10.22084/csr.2021.19452.1660

غلامرضا تاج بخش؛ محمدرضا حسینی؛ مریم محمد میرزایی