نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آزمون تجربی رابطه‌ی آنومی نهادی و جرائم خشونت‌آمیز در ایران

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 261-286

10.22084/csr.2020.17466.1569

علی فیض اللهی؛ سعید معیدفر؛ پروانه دانش؛ امیر ملکی