نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سبک زندگی سلامت‌محور و رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه در شهرهای خرم‌آباد و یزد

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-172

10.22084/csr.2020.17278.1538

مسعود حاجی زاده میمندی؛ زهرا فلک الدین