نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-122

10.22084/csr.2019.16478.1491

مجید فولادیان؛ سید ضیاء هاشمی؛ محمود تیموری