نویسنده = ���������������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و مقایسه سرمایه اجتماعی در گونه‌های متفاوت محلات شهری (نمونه موردی: محله سلطان میر احمد و فین کاشان)

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-89

10.22084/csr.2019.14664.1384

مونا لقمان؛ زهرا سادات سعیده زرابادی؛ مصطفی بهزادفر