نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. خدمات‌رسانی و کیفیت زندگی جانبازان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-175

10.22084/csr.2018.13551.1308

سیاوش قلی پور؛ علی اصغر نظری؛ محسن قلی پور