نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. برداشت های نسلی از هویت نزد تحصیل کرده های کرمانشاه

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400

10.22084/CSR.2021.23958.1949

محمد تقی سبزه ای؛ همایون مرادخانی؛ شیما مصطفی


2. زنان در جامعه‌ی مصرفی: مطالعه‌ی موردی شهر ایلام

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-259

10.22084/csr.2020.19861.1697

همایون مرادخانی؛ محمدتقی سبزه ای؛ زهره محمدبیگی


3. عقلانیت مدرسه و نظام شهروندی آن: مطالعه موردی دبیرستان‌های پسرانه شهرستان دلفان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-120

10.22084/csr.2017.13453.1299

همایون مرادخانی؛ محمد تقی سبزه ای؛ وحید اکرمی