نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-151

10.22084/csr.2017.12700.1253

خسرو رشید؛ آزاده مرادی