نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سرمایه فرهنگی – اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-143

10.22084/csr.2016.1649

رحمت اله امیراحمدی؛ مهرداد نوابخش؛ حبیب الله زنجانی