نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین فضاهای بی‌دفاع شهری با خشونت‌های شهری(مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-154

10.22084/csr.2016.1813

رضاعلی محسنی؛ جعفر میکائیلی؛ اکبر طالب پور