نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سیاست‌زدگی مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-158

فاروق امین مظفر؛ شهریار امیری میاندواب؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم