نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مصرف رسانه‌ای بر نگرش زنان به فرزندآوری در شهر جهرم

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-87

10.22084/csr.2020.19808.1691

لیلا تقوایی فرد؛ مجیدرضا کریمی؛ کرامت اله راسخ